Tips bij het gebruik

Hoewel het gebruik van een planbord voor ieder kind anders werkt, willen wij voor een goed gebruik onderstaande aandachtspunten meegeven:

  • Houd rekening met de leeftijd van uw kind(eren). Jonge kinderen hebben over het algemeen meer moeite met overzicht dan oudere kinderen. Het doel van het bord is onder andere om uw kind overzicht en structuur te geven. Een bord dat overvol ligt draagt daar vaak niet aan bij.

  • Kijk wat voor uw kind het beste werkt. Voor jonge kinderen die net starten met een planbord, kunt u zich bijvoorbeeld het best beperken tot alleen de huidige dag en eventueel morgen. Leg voor de rest van de week alleen speciale gebeurtenissen.

  • Haal eventueel voorgaande dagen leeg zodat de aandacht echt uitgaat naar het moment en de dag 'vandaag'. Indien u het bord ook gebruikt om te belonen dan dient u uiteraard eventuele beloningen wel te laten liggen :-).

  • Voor een overzichtelijk en volledig gebruik van alle functionaliteit is een bord het best te gebruiken door 1 persoon. Indien u het bord voor 2 personen gebruikt (alleen mogelijk bij planbord Blauwe Ster en Weide), of 3 personen (Blauwe ster extra groot) dient u extra alert te zijn op een te vol bord en bijvoorbeeld het combineren van pictogrammen beperken. Ook kunt u mogelijk bepaalde gezamenlijke activiteiten beter aanduiden door middel van 1 pictogram in het midden voor beide kinderen (in weer een afwijkende kleur).

  • Het op nette wijze leggen van pictogrammen draagt bij aan een goed overzicht! Hetzelfde geldt voor gebruik met schrijven!

  • Neem geen activiteiten op in de planning waar uw kind bang voor is / heel erg tegenop ziet. Het bord dient o.a. om rust te creëren en moet motiverend werken.

  • Deel de dagen samen met uw kind in en geef (in het begin) een uitleg bij wat u doet en de betekenis van de pictogrammen.