Informatiefolder

Planbord & pictogrammen

“Welke dag is het vandaag?” “Ga ik vandaag naar school?” “Moet ik al naar bed?” voorbeeld planbord dag“Wat gaan we vanmiddag doen?” Het zijn herkenbare vragen voor ouders van jonge kinderen. Een planbord biedt hier een goede uitkomst.

Een planbord is een overzicht waarop met pictogrammen de planning van de dag en/of week wordt aangegeven. Het bord geeft de dagindeling en de daarbij dagelijks en wekelijks terugkerende zaken weer (eten, opvang, school, zwemles etc.). Door een planbord te gebruiken bied je een kind overzicht, houvast en structuur.

Voor jonge kinderen die nog niet kunnen lezen is hierbij het gebruik van pictogrammen een logische keuze. Maar niet alleen voor kinderen die niet kunnen lezen, ook andere kinderen (en ouders) hebben baat bij het werken met pictogrammen.

Waarom een planbord?

Een planbord met pictogrammen is een hulpmiddel en tegelijkertijd leuk en educatief speelgoed dat bijdraagt aan de ontwikkeling van het kind. Het geeft structuur en houvast, bevordert zelfstandigheid en helpt bij de ontwikkeling van tijdsbesef en (plannings)vaardigheden.

Structuur en houvast
Kinderen hebben baat bij structuur en houvast. Een kind dat voorbereid is en goed weet wat het kan
verwachten, laat minder lastig gedrag zien en zoekt minder de strijd op.

Zelfredzaamheid
Voor de ontwikkeling van de zelfstandigheid kan een planbord veel goeds doen. In plaats van steeds te
moeten vragen wat er gaat komen, kunnen kinderen dit zelf zien. Wanneer je kind ouder wordt, kan je het betrekken bij het plannen van de week. Zo helpt het planbord de zelfredzaamheid van je kind te vergroten.

Tijdsbesef
Een planbord helpt kinderen bij het ontwikkelen van een goed tijdsbesef. Een kind leert al snel herkennen welke dag van de week het is, hoe de dagen elkaar opvolgen en wat op welke dag gebeurt.

(Plan)vaardigheden 
Leren plannen is een langdurig proces waarbij een heleboel vaardigheden aan bod komen die je gedurende je kindertijd ontwikkelt. Door met je kind een planbord bij te houden en duidelijk uit te leggen waarom iets niet (of juist wel) kan, help je je kind bij de ontwikkeling van die vaardigheden.

Voor wie?

Een planbord met pictogrammen is geschikt voor ieder kind. Het is zowel educatief als leuk 'speelgoed' dat bijdraagt aan de ontwikkeling van uw kind.

Voor jonge kinderen die niet kunnen lezen, is het nog lastig om een goed overzicht van de dagen te hebben en voor hen kan een planbord met pictogrammen veel ondersteuning bieden.

Ook voor oudere kinderen, die al kunnen lezen, kan het gebruik van pictogrammen heel prettig zijn. Door de activiteiten van een dag weer te geven met plaatjes, heeft het kind veel sneller een overzicht van wat er gebeuren gaat.

Kinderen met ADHD zijn impulsief, snel afgeleid, ervaren enorm veel prikkels en zijn altijd wel ergens mee bezig. Gesproken instructies en uitleg worden hierdoor vaak slecht gehoord. Een planbord waarop het kind kan zien wat er komen gaat, kan dan extra steun bieden. Het planbord helpt kinderen ook orde te brengen in hun dag, iets dat kinderen met ADHD zelf vaak erg moeilijk vinden.

Kinderen met autisme hebben over het algemeen moeite met de communicatie met de mensen om zich heen, hebben gebrek aan overzicht en vaak ook moeite met het begrip tijd. Een planbord met pictogrammen maakt de dag dan overzichtelijk en kan voor overzicht, voorspelbaarheid en rust zorgen.

Beelddenkers zijn mensen, die in tegenstelling tot taaldenkers, denken in beelden. Vaak hebben (jonge) beelddenkers echter moeite met de vertaalslag van beeld naar taal en andersom. Ook hier bieden pictogrammen een uitkomst.

Een andere groep kinderen die ook extra baat kan hebben bij de overzichtelijkheid van een planbord, zijn kinderen van gescheiden ouders. Het planbord kan je kind helpen inzicht te krijgen in hoe de week verdeeld wordt over de ouders. Deze duidelijkheid kan in deze, voor het kind toch al lastige gezinssituatie, veel overzicht en rust geven.

Genoemde voorbeelden zijn slechts een deel van de situaties waarin een planbord baat kan hebben. Verder kun je bijvoorbeeld ook nog denken aan een planbord in geval van: pleegkinderen, verstandelijke beperking, concentratieproblemen, onrust, angst, (ontwikkelings)dysfasie, hechtingsstoornissen etc.


voorbeeld planbord pictogrammen dagKinderplanborden.nl
Een planbord is dus eigenlijk geschikt voor alle kinderen! Kinderplanborden.nl (voorheen Peuterplanbord) speelt daar op een leuke en onderscheidende wijze op in met unieke pictogrammen en planborden die gebruikt kunnen worden door een brede groep kinderen.

Onze planborden zijn geschikt voor 1 of 2 kinderen, gemaakt van hoogwaardige materialen en verkrijgbaar in verschillende formaten en ontwerpen. De dagen zijn voorzien van kolomkleuren en/of dieren die zorgen voor herkenning voor de kinderen die nog niet kunnen lezen. De planborden werken zowel met magnetische pictogrammen, als met speciale whiteboardstiften.

In onze pictogrammen bieden wij de keus tussen pictogrammen voor jongens, voor meisjes of uniseks. Er zijn diverse basissetjes maar ook themasetjes zoals bijvoorbeeld verzorging, taken, school en vrije tijd. Tevens hebben we leuke magneetjes zoals de seizoenen, cijfers of magneetjes om te belonen.

Op onze website vindt u meer informatie maar ook voorbeelden, gratis downloads, klantbeoordelingen
en nog veel meer.

www.kinderplanborden.nl


Voor professionals die graag fysieke folders ontvangen; stuur ons een email [email protected].

Plannen begint bij Kinderplanborden.nl! De leukste planborden & pictogrammen!